Förra veckans besked om säljstopp inom EU för surfplattan Galaxy Tab 10.1 är ett hårt slag mot Samsung. Bolaget har positionerat Galaxy Tab 10.1 som sin huvudsakliga utmanare till Apples Ipad och investerat stora pengar i marknadsföring runt om i världen.

Men trots försäljningsförbudet, som bottnar i en pågående patenttvist mellan Apple och Samsung, kommer ändå ett stort antal Galaxy Tab-plattor att säljas på den svenska marknaden. Domstolens beslut ger nämligen Samsung rätten att fortsätta sälja varor som redan finns i lager på de lokala marknaderna.

– Det som gäller är att vi får sälja av vårt befintliga lager, och vi har åtskilliga tusen exemplar i lager i Sverige. Vi har sålt 10.1 sedan i slutet av juni, säger Erik Johannesson till IT24.

Vad innebär förbudet för era svenska återförsäljare?
– De förhåller sig till det på samma sätt. Det som gäller är att vi får sälja befintligt lager.

Något större väsen kommer dock inte att föras kring produkten. Samsung har bromsat alla stora kampanjer kring Galaxy Tab 10.1 tills vidare, säger Erik Johannesson.

- Vi kommer inte att ha några egna stora kampanjer innan vi vet mer om rättssituationen. Det säger sig självt.

Erik Johanesson betonar vidare att säljstoppet inom EU kan komma att bli tillfälligt, och att den bakomliggande patenttvisten inte är utredd än.

– Budskapet är att vi är väldigt besvikna på den slutsats som domstolen Düsseldorf har kommit fram till. Det här är ett tillfälligt föreläggande och det betyder att det gäller tills patenten är utredda. Det är inget ovanligt att företag diskuterar patent och immateriella rättigheter, säger han.