Att it-branschen har problem att rekrytera rätt och tillräckligt många är inget nytt. Men enligt Johan Treschow, analytiker på Stockholms handelskammare, är situationen i Stockholm just nu på en alarmerande hög nivå.

– 90 procent av it-företagen säger att de inte får tag i den kompetens de behöver. Det är oerhört extremt i det här sammanhanget. Tittar man på byggindustrin som går på högvarv så är det 60 procent som anger brist på arbetskraft, säger Johan Treschow.

Han är övertygad om att bristen på kunnigt folk kommer att påverka it-företagens resultat negativt under resten av året.

– Det kommer att bli en tillväxtförlust. Företagen kan inte växa så mycket som de vill växa.

I den rapport som Stockholms Handelskammare har presenterat framgår att företagen har stora förhoppningar på det kommande kvartalet. Men de förhoppningarna kommer med största sannolikhet kommer att grusas av bristen på kompetens.

– Det man kan konstatera är att det inte är första gången. Det här är en ständigt återkommande situation. It-branschen kräver per definition avancerad kompetens och då blir det väldigt påtagligt när företagen inte får tag i de personer de behöver.

Vad krävs då för att komma tillrätta med problemen? Ett flertal åtgärder, enligt Johan Treschow och Stockholms Handelskammare.

– Stockholm måste bli mer attraktivt. Runt 40 000 människor per år flyttar hit och då krävs det att det byggs fler bostäder och mer flexibla boendeformer. Dessutom måste kollektivtrafiken byggas ut, säger han och fortsätter:

– Dessutom måste man ta tillvara på den kompetens som redan finns. Det finns runt 10 000 utrikesfödda och högutbildade i Stockholm idag utan arbete. Även matchningen mellan utbildningen och näringslivet bli bättre. Historiskt sett har Sverige varit dåligt på den dialogen.