HP, världens största pc-leverantör, vill göra sig av med hela sin pc-verksamhet. Beskedet, som väntas skapa chockvågor genom hela it-branschen, lämnades under torsdagkvällen svensk tid.

“Styrelsen har godkänt en utvärdering av strategiska alternativ för HPs Personal Systems Group, inklusive möjligheten att lägga pc-verksamheten i ett separat bolag genom en separation eller annan typ av transaktion”, skriver HP i ett pressmeddelande.

I klartext innebär det att HPs styrelse bestämt sig för att antingen sälja eller skilja sin pc-verksamhet från moderbolaget genom att flytta den till ett fristående företag.

Oavsett vilket kommer beslutet att få långt gående konsekvenser för den globala it-branschen. HP är världens största pc-leverantör sett till försäljningsvolymer. Bolagets pc-verksamhet utgör kärnan i mänger av partnerföretags verksamhet världen över. I slutet av juni stod HP för hela 18 procent av den globala pc-försäljningen, enligt siffror från IDC.

År 2010 omsatte HPs pc-division 41 miljarder dollar, drygt 264 miljarder kronor. Som en jämförelse låg Sveriges statsbudget år 2010 på 811 miljarder kronor, alltså drygt tre gånger så mycket.

Pc-verksamheten stod för ungefär en tredjedel av HPs totala omsättning vid slutet av 2010.

Beslutet att göra sig av med pc-verksamheten är att betrakta som ett radikalt steg i HPs pågående förändring från en hårdvaruleverantör till ett renodlat tjänsteföretag. Vd Leo Apotheker, som rekryterades från mjukvarujätten SAP, har flera gånger pekat på att HPs framtid ligger i mjukvara och tjänster, snarare än hårdvara.

Det hela ska betraktas i samband med att HP idag meddelar ett uppköpsbud på det brittiska mjukvaruföretaget Autonomy värt 10,5 miljarder dollar, samt beslutat att lägga ned sin verksamhet inom pekplattor och mobiltelefoner.

Beskedet för även tankarna till IBMs försäljning av sin pc-verksamhet till kinesiska Lenovo år 2005, för 1,75 miljarder dollar.

Redan inom 12 till 18 månader väntas en eventuell affär vara klar, uppger HP.