Konsultbolaget SolidQ är välkänt i de globala Microsoft-kretsarna. Bolaget jobbar inom Microsoft Business Intelligence och SQL Server–tjänster, och är även global rådgivare och producent av utbildningsmatieral till Microsoft.

När bolaget nu slår sig ner i Sverige får de en nyckelroll för att ta Microsofts SQL Server till molnet.

Bolagets Sverigechef Johan Åhlén är ordförande i användarföreningen för SQL Server i Sverige och en av arrangörerna bakom en av världens största SQL-konferens, som hålls i Stockholm senare i höst.

Han har tidigare också drivit mindre konsult- och produktbolag inom it–branschen.

– Det känns fantastiskt spännande och som ett oerhört förtroende att få etablera SolidQ, som är världsledaren inom SQL Server och Microsoft Business Intelligence, i Sverige, säger Johan Åhlén.

Johan Åhléns uppdrag gäller från 1 september, men han har redan påbörjat arbetet med att anställa ett tiotal medarbetare i Öresundsregionen inklusive Köpenhamn.

Norden har tidigare varit en blind fläck på bolagets karta. Johan Åhlén säger dock att det inte finns något skäl för bolaget att inte finnas i Norden och Sverige – som har bland de högsta andelarna av SQL Server i världen och som också ligger långt framme inom området Business Intelligence.

– Ja, det är fullt naturligt att etablera bolaget på en sådan gynnsam marknad, säger Johan Åhlén.

När SolidQ drar igång verksamheten den 1 september är det med ett tiotal personer på bolagets första kontor i Malmö.

– Vi ser en klar potential och har som mål att vara mellan 40 och 50 anställda, förhoppningsvis inom två år och med kontor även i andra delar i landet.

Förutom att SolidQ ska tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster och strategisk rådgivning kommer det svenska bolaget också att delta i internationella forskningsprogram och samarbeten med Microsofts huvudkontor i Redmond, USA.

Från Microsofts sida välkomnar man nykomlingen.

– Vi är mycket glada att SolidQ öppnar kontor i Sverige eftersom det finns ett skriande behov av riktigt kompetenta konsulter och utbildare som kan ta nästa generation av SQL Server till molnet och SolidQ fyller detta behov, säger Marcus Gullberg, marknadschef för SQL Server i Sverige.

Enligt SolidQs vd Fernando G. Guerrero har bolaget levererat konsulttjänster och utbildning till svenska kunder sedan 2003 men att det skett på distans.

– SolidQ etablerar sig fullskaligt i ett land bara om vi hittar rätt team av medarbetare. Med Johan Åhlén som ledare för vårt team är vi övertygade om att vi kommer att få se stora resultat, inte bara i Sverige, utan även internationellt, säger Fernando G. Guerrero.

Fakta

Som en internationellt stor aktör inom Microsoft Business Intelligence och SQL Server-tjänster och som global Microsoft Gold Competency Partner, har SolidQ många av världens främst tekniska experter, inklusive över 50 Microsoft MVP:er, Most Valuable Professionals, inom bolaget.