Det gick bra för it-branschen 40 år i rad fram till bubblan. Sedan dess har det svajat kring noll, även om många enskilda företag gått som raketer eller gråstenar. Men hur kommer det att gå de närmaste 20-30 åren? Frågan för oss i branschen blir: ”Should I stay or should I go?”

Så här resonerar jag. Det finns hur många problem som helst i världen, men tre områden med massiva utmaningar dominerar. Och för första gången är agendan gemensam för nästan alla världens länder: Miljö. Effektivitet. Säkerhet.

Miljö är givet och odiskutabelt. Effektivitet är den andra punkten på världsagendan. Det gäller allt från hälsovård till infrastruktur och utbildning. Den tredje – säkerhet – handlar om såväl terror som om individens trygghet såväl fysiskt som ekonomiskt i samhället.

Låt oss bena ut konsekvenserna av detta. Säkerheten hänger intimt samman med smartare it och sammankopplade system. Först när informationen från alla håll kopplas ihop och analyseras kan individer som Breivik spåras, rån klaras upp och olyckor undvikas (orkanen Irene var ju faktiskt känd i en vecka innan den slog till).

Effektivitet har också med sammankopplad information att göra. Bättre transportsystem, större skördar, smidigare sjukvård...ja, det är lätt att se fördelarna med fullständig information distribuerad till rätt ställe. Näringslivets framtida utveckling, produktion och distribution bygger också på nya, smartare it-system som kopplas ihop.

Lösningen på miljöproblemen handlar i grunden om att sammanföra information och dra slutsatser. Att förbättra övervakning, återvinning, transporter eller material. Även här är it i fokus.

Slutsatsen blir enkel, men väl så spännande. Sättet att lösa världens gemensamma utmaningar är genom enorma satsningar på information och integrerade systemen. Vi talar miljarders miljarder i investeringar som världens alla länder driver. Och därmed står it-branschen inför en rejäl högkonjunktur. Vem blir vinnare? Ja, vi får alla en slev av detta, men den som kan komplex infrastruktur och kan driva riktigt stora projekt ligger helt rätt, typ IBM eller Ericsson. Och detta är även svaret på varför HP bygger om sig till systemexpert och finansierar det genom att sälja sin pc-division.

Hur som helst, svaret på Clash berömda fråga är: ”You should stay.”

Lars Reinius har ett förflutet i it-branschen bland annat som chef på Samsung och HP. Han driver nu b2b-reklambyrån Haystack.