Den svenska pc-branschen går på knäna. Som IT24 skrev den 2 september tappade den svenska pc-försäljningen 30 procent andra kvartalet.

Men det är privatpersonerna som håller inne med pc-investeringarna. Det finns andra köpare med pengar på fickan. Om exakt en vecka ska anbuden till en upphandling angående pedagogiskt lärande vara inne. Denna ska ge varje elev och pedagog en bärbar dator fullt utrustad med nödvändiga programvaror dygnet runt, sju dagar i veckan – allt i ett trådlöst nätverk.

Upphandlingen är en fortsättning av en liknande upphandling som Kommentus startade i våras men som då avbröts. Enligt upphandlingskonsulten Michaela Kanti på SKL Kommentus Inköpscentral är upphandlingen värd totalt 900 miljoner kronor – eller 300 miljoner kronor per år i tre år.

Den nya upphandlingen ska ta ett helhetsgrepp med komplett leverans av utbildning, stöd och föreläsningar, införandestöd, administration, service och support och hård- och mjukvara.

– Vissa kommuner och skolor har köpt in bara skol-pc och sedan upphandlat själva tjänsten separat. I det här fallet tar vi ett helhetsgrepp som kräver ett helt annat tänkande än lärande med traditionella böcker och griffeltavlor, säger Michaela Kanti.

När det gäller hårdvaran ska det vara en bärbar dator med minst 13 och max 15 tums skärm. Den ska vara utrustad med Linux, Windows 7 eller OS X eller likvärdiga system.

– Helhetslösningen innefattar komplett leverans av utbildning och stöd, föreläsningar, införandestöd, administration, service och support, hård- och mjukvara samt alla övriga instanser som behövs för att en leverera en helhestlösning ska kunna användas i skolverksamheten, säger Michaela Kanti.

Enligt Michaela Kanti är det här första gången en sådan här totaltäckande ramavtalsupphandling genomförs i den här omfattningen och att den kommer till stånd beror på stort intresse från kommuner och skolor.

– Vi tror att det här är någonting som kommunerna och skolorna efterfrågar eftersom det finns ett behov att allt fler vill gå över till pedagogiskt lärande med elevdatorer.

I mitten av november kommer de nyskrivna ramavtalen att tas i bruk.

– Avtalet omfattar inte bara elever utan även lärare och pedagoger, och där skolorna betalar per tjänst och dator, säger hon.

Fler och fler skolor satsar på att varje elev ska ha en egen dator, eftersom det är ett självklart verktyg i arbetslivet.

– Det handlar om att utveckla skolor både vad gäller kunskapssyn och arbetssätt, så att man på bästa sätt förbereder eleverna på den framtid de ska möta.

Fakta

Upphandlingen heter Pedagogiskt lärande med Elevdatorer 2011.

Totalt kommer SKL Kommentus Inköpscentral att skriva tolv ramavtal inom fyra geografiska zoner, med vardera tre olika helhetslösningar. De fyra geografiska zonerna är Syd- och sydvästra Sverige, Mellan och sydöstra Sverige, Nedre Norrland respektive Övre Norrland.

Inom varje zon erbjuds tre helhetslösningar och tjänstepaket som bygger på tre olika operativsystem som Linux eller likvärdigt, Windows 7 eller likvärdigt eller OS X eller likvärdigt.

När det gäller hårdvaran, datorn, ska det var en bärbar sådan med minst 13 tum och max 15 tums skärm.

Upphandlingen är öppen och anbudsgivarna har tiden fram till den 16 september att lämna anbud. Efter det att anbuden lämnats och granskas kommer beräknas ramavtalen klara att tas i bruk i mitten av november.