Som IT24 skrev för snart ett år sedan har de båda it-jättarna Logica och Microsoft ingått en allians på molnområdet.

Då handlade det om att bolagen satt upp gemensamma försäljningsmål för Microsofts molntjänster och gör gemensamma investeringar i utveckling av nya projekt och utbildningsinsatser.

Nu knyts banden ännu tajtare – genom att Logica gör en riktad satsning mot offentlig sektor. Tjänsten baseras Microsofts infrastruktur för privata moln: Hyper-V Cloud, Exchange, Sharepoint och Lync.

Att det är en privat molntjänst innebär att all data stannar inom Sveriges gränser och inte delas med andra kunder.

– Det innebär också att avtalen följer personuppgiftslagen och att rätt person får tillgång till rätt information. Det här är väldigt viktigt för att den offentliga sektorn ska våga använda sig av molntjänster, säger Fredrik Ahlstedt som är chef för offentlig sektor på Logica.

Fredrik Ahlstedt berättar att det är Logica som skriver avtalet med kunden. De privata molntjänsterna är lönsammare än andra publika molntjänster. Priset för de privata molntjänsterna är något högre, eftersom tjänsterna driftas i Sverige och har ett högre tjänsteinnehåll när det gäller säkehet.

Prismodellen som Logica ska använda sig av är att ta betalt per användare och månad.

– Offentlig sektor är väldigt intresserad av molntjänster. Däremot är det många som varit tveksamma beroende på den osäkerhet som finns kring personuppgiftslagen. När det nu finns tjänster som följer Pul så räknar vi med att öka marknadsandelen inom Sharepoint och Exchange till offentlig sektor med 50 procent.

– Dessutom är det många myndigheter, landsting och kommuner i dag som har de här lösningarna ”inhouse”. Detta ger dem möjligheter att få tillgång till moderna verktyg via molnet.

Det nya avtalet har ännu inte offentliggjorts, men Fredrik Ahlstedt säger att Logica redan har flera affärer på gång.

Marie Ygge, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft, säger att det här är det första avtalet av sitt slag som Microsoft tecknat med ett konsultbolag i Sverige. Internationellt finns liknande partnerskap med Fujitsu och Atos.

Det innebär dock inte att Logica får exklusivitet för all framtid.

– Vi räknar med att andra följer efter. Det kan gälla både systemintegratörer av Logicas typ, men också offentliga aktörer - om till exempel en myndighet vill bygga upp en egen sån här tjänst.

Mindre partners har i andra sammanhang kritiserat Microsoft för att de satsat för mycket på de största partnerföretagen när det gäller molnsatsningarna.

De diskussioner som förts när det gäller privata moln till offentlig sektor har också förts med större spelare, säger Marie Ygge.

– Men det är inte ett krav att man måste vara lika stor som Logica.