Det nya, förlängda avtalet är värt 13,9 miljoner kronor under en treårsperiod.

Den tjänst som Qbranch levererar är driften av produktionsmiljön, det vill säga ansvaret för att webbsajten Tradera.se alltid är upp och tillgänglig för alla auktioner och köp som genomförs varje dag.

– Vi är helt beroende att vår it fungerar. Det är i själva verket förutsättningen för hela vår affär. Vi kommer att lägga mycket arbete med att ta Traderas och Qbranch samarbete till nästa nivå och har nu en bra grund att stå på, säger Martin Wahren, teknik- och infrastrukturchef på Tradera.