Därför har Teliasonera dragit konkurrenten Tre inför Marknadsdomstolen med krav på en miljon kronor i vite om bolaget fortsätter sin reklamkampanj.

Teliasonera har retat sig på Tres reklamkampanj för mobilt bredband, där de olika bolagen jämförs och illustreras med hjälp av olika hundraser.

I reklamen illustreras Teliasoneras mobila bredband med en bulldog, som enligt Telisoneras uppfattning torde vara en av de långsammaste hundraser som finns.

– Vilseledande och misskrediterande, anser Teliasonera om Tres val av hundras för sin konkurrent.

Även som en bulldog kan uppfattas som långsam så kompenseras det av en bister och skräckinjagande uppsyn.

Dock framgår det inte vilken hundras Teliasonera vill bli förknippad med.

Kanske det slutar med att Tre tvingas göra en pudel. Förutsett att det är okej för Teliasonera.