I jämförelse med bolagets nuvarande anläggning Pionen på Södermalm i Stockholm, får den nya anläggning dubbelt så hög kapacitet.

Den nya datahallen under Brunkebergsåsen kommer att ha plats för drygt 250 serverskåp, vilket innebär fler än 10 000 servrar.

Bygget av anläggningen startar inom kort och beräknas vara slutförd med inflyttning under sommaren 2012.

Den nya anläggningen bygger på samma tema som Pionen, men med dubbelt så stor kapacitet på en dubbelt så stor yta.

– Tidsplanen är tuff, men det var också byggplanen för Pionen på Södermalm också, säger Gustav Bergquist, teknikchef på Bahnhof och projektledare för nya Pionen.

Hela den nya anläggningen byggs med tyngdpunkt på grön teknik, vilket bland annat innebär att en stor del av den värme som alstras i datahallen går till exempel vidare till Fortums fjärrvärmenät.

Bahnhofs nya datahall byggs efter det att den tidigare atombombssäkra serverhallen Pionen på Södermalm blivit en succé och uppmärksammats i media över hela världen.

Efterfrågan på serverplats där har varit konstant stort och den överstiger i dag kapaciteten i det atombombsäkra bergrummet.
Det är därför som Bahnhof utökar med en ny serverhall.