Redan förra veckan gick Jonas Birgersson ut med ett pressmeddelande, i vilket han berättade om att moderbolaget, Lab2 Group skulle avnoteras.

Vidare förvarnades om att bolaget eventuellt skulle begäras i konkurs senare i veckan eller alternativt att genomföra en rekonstruktion.

IT24 har sökt Labs2s vd Jonas Birgersson utan framgång, men enligt konkursförvaltaren Peter Öfverman vid Ackordscentralen i Lund, var anledningen till konkursen den att det inte fanns möjlighet att betala bolagets skulder. Man har också utan undersökt möjligheterna till en rekonstruktion av bolaget.

I slutet av månadsskiftet var det också aktuellt att betala ut löner för de omkring tolv anställda i bolaget.

Konkursförvaltaren har ännu inga uppgifter av omfattningen av skulderna i Labs2 i Lund, annat än att huvuddelen av skulderna är interna skulder till moderbolaget.

Han uppger att bouppteckningen ska vara klar inom fyra veckor och att han kommer försöka omvandla de tillgångar som finns i bolaget. I det fallet handlar det om större och mindre projekt som ska avslutas och faktureras från konkursboet.

Konkursförvaltaren Peter Öfverman anser det ovanligt att ett bolag, som i det här fallet, förvarnar om att det kanske kommer att gå i konkurs, men att han samtidigt inte kan se någon konspiration i det.

Labs2 i Lund har haft en tuff resa med krympande omsättning och ökade förluster. Den stora tillgången i bolaget har varit tjänstehanteringssystemet Brikks.