Analysföretaget Redeye har frågat personer i ledningen för 22 av de största it-konsultbolagen i Sverige vad de tror om marknadsläget det kommande året.

Resultatet är inte muntert. 46 procent tror på en sämre marknad.

Bara 14 procent tror på en bättre marknad.

Det är en dramatisk skillnad jämfört med hur det var för ett år sedan, då 95 procent trodde på en bättre marknad.

Trots att pessimismen är större nu så är rekryteringsbehovet fortfarande stort, enligt undersökningen. 68 procent av bolagen uppger att de behöver rekrytera fler medarbetare för att beläggningsgraden är så pass hög som den är i dag. Dessutom anses svårigheten att rekrytera medarbetare som en större utmaning än ökad personalomsättning.

Vidare uppger 55 procent av företagen i undersökningen att de kan tänka sig genomföra förvärv eller öka aktieutdelningen under 2012.