I kraft av det nya outsourcingavtalet ska Qbranch ta ett helhetsåtagande för TLVs hela it-drift med system- och applikationsförvaltning. Qbranch kommer också att bistå med it-konsultexpertis vid it-projekt och servicedesk för de cirka 80 användarna.

Upphandlingen som genomfördes inom Kammarkollegiets ramavtal för helhetsdrift är värt cirka 20 miljoner kronor och sträcker sig över fem år med möjlighet till förlängning.

TLV är en myndighet som beslutar om de tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingår i högkostnadsskydd. I myndighetens uppdrag ingår också att bidra till god service och tillgänglighet på Sveriges alla apotek.

– Qbranch fick högst poäng för kvalitet och pris vid upphandlingen och gav därmed det mest fördelaktiga anbudet, säger Tord Sjöberg, it-samordnare på TLV.

– Avtalet med TLV kommer ytterligare att stärka vårt erbjudande mot den offentliga sektorn, säger Jacob Pontén, vice vd på Qbranch.