Aqeris nya vd Manne K A Koerfer efterträder bolagets förre vd Jan Israelsson, som fick lämna bolaget i höstas på grund av uteblivna resultat, tillträder sitt nya jobb den 1 mars.

Han har gjort en snabb karriär på företaget, dit han kom våren 2011 som styrelseledamot. 1 november samma år utsågs han till tillförordnad vd och nu går han in som ordinarie vd i bolaget per den 1 mars.

– Jag är stolt och hedrad över det förtroende som Aqeris styrelse har visat mig. Aqeri är ett väl etablerat företag med stor potential, säger Manne K A Koerfer.

Närmast kommer Manne K A Koerfer från ÅF och dess affärsområde Försvar & Säkerhet där han varit ansvarig gentemot FMV och Försvarsmakten.

Dessförinnan jobbade han under 15 år inom försvarskoncernen Saab, bland annat som ansvarig för försäljning av sjömålsrobotsystem RBS15 Mk3, ubåtsjaktsystem och stridsflygplanet Gripen.

Han började sin karriär som officer inom flottan och är kommendörkapten i flottans reserv.

Med Manne K A Koerfer ombord hoppas Aqeri bättre på affärerna med försvarsindustrin, som inte gick så lysande under förra året.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Manne K A Koerfer som har en framgångsrik bakgrund in om försäljning till försvarssektorn, säger Aqeris styrelseordförande Göran E Larsson och tillägger:

– Med sitt starka och engagerade ledarskap kommer Manne också att tillföra ny kraft till Aqeris industrisida. Sammantaget är jag övertygad om att Aqeri under Mannes ledning kommer att kunna återställa sin tidigare lönsamhet, säger Göran A Larsson.

Han påpekar i det sammanhanget att bolagets nya vd har ett brett kontaktnät och dessutom en gedigen internationell erfarenhet från bland annat utlandsstationering i Schweiz i flera år.