Avtalet är värt cirka 40 miljoner kronor och sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning.

Vectura Consulting är teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och resultatet av en bolagisering av tidigare Vägverket Konsult och Banverket Projektering.

Upphandlingen av ny it-drift är det sista steget i Vecturas bolagiseringsprocess, som startade 2009 när det två bolaget gick ihop.

Via avtalet kommer Qbranch att ansvara för drift och förvaltning av Vecturas hela it-infrastruktur, verksamhetsapplikation samt cirka 1 300 it-klienter.

Vectura Consulting har totalt 1 200 konsulter på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark.

– Vectura är inne i en spännande fas och vi är mycket stolta över att de har valt oss som it-leverantör. Vi ser det som en bekräftelse på att vårt erbjudande att leverera it som en tjänst och möjligheterna att skapa ett tydligt funktionsansvar, blir allt mer efterfrågat , säger Jacob Pontén, vice vd på Qbranch i Stockholm.