Totalt är det nitton specialister inom Microsofts affärssystem Dynamics som lämnar konsultjätten Logica för rivalen Fujitsu. Det motsvarar en tredjedel av den totala Dynamicsverksamheten hos Logica. Ansvarig för Fujitsus nya affärsenhet för Dynamics-verksamheten är Leif Johansson, som tidigare var chef för Logicas motsvarighet.

– Jag vill betona att det här inte är någon kupp från min eller mina kollegors sida, utan det är ett beslut som växt fram hos var och en av de enskilda individerna. Det enda gemensamma är att det bottnar i missnöje med ägarna, kulturskillnader mot gamla WM-data och en ny organisation för Logicas affärsenhet Microsoft Cloud Dynamics, säger Leif Johansson.

Men enligt Patrik Lemner, som är affärsområdeschef för Business och Management Consulting på Logica, rör det sig om ett organiserat avhopp, men att det är svårt att bevisa vem eller vilka som varit drivande.

Leif Johansson sticker inte under stol med att massflykten från Logica skapat en infekterad stämning. Avhopparna upplever att de svartlistats och att man pratat illa om dem.

– Själv fick jag gå på dagen när jag sade upp mig i höstas. Det har varit mycket tjafs, för att inte säga rent förtal av oss som lämnat. Efter den 15 januari är alla ombord på Fujitsu. Det är det vi väntat på så att vi kan kommunicera ut det.

Patrik Lemner på Logica tycker att man skilts på ett professionellt sätt och han tillägger att Logica redan ersatt avhopparna utan problem. Han säger att stämningen inom affärsområdet är väldigt positiv och att det som hänt stärkt gruppen.

– Klart att det är en ansenlig mängd konsulter som lämnat oss, men det har inte drabbat oss så att vi tappat kunder, kontakter eller fått andra störningar i verksamheten. Vi har haft en plan för att täcka upp bortfallet.

Inte heller om detta är de dock överens. Leif Johansson säger att han är medveten om att avhoppen skapat problem för Logica eftersom de utgjorde en så stor del av de anställda i Logicas affärsområde.

– Givetvis är det ett stort tapp för Logica eftersom det i stor utsträckning rör sig om seniora konsulter som jobbat i många år med produkten, och som det inte går att ersätta bara rakt av.

Varför avhopparna från Logica valde Fujitsu som ny arbetsgivare, förklarar han:

– Det är ett framåt företag som gör stora satsningar i Sverige och där vi känner att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Det hör också till att vi känner varandra väl genom att vi jobbat tillsammans i många år.

De flesta av avhopparna från Logica har varit stationerade i Göteborg, Småland och några också i Skåne. De flesta fortsätter jobba på de orter de varit på tidigare.

Niklas Hammarström, direktör för Business Services, under vilket Fujitsus nya dynamics-verksamhet sorterar, kommenterar avhoppen från Logica så här:

– Det här är absolut ingen kupp från vår sida och vi har inte tagit något initiativ till flytten, utan de har själva sökt sig till oss. Men samtidigt är vi oerhört glada för det eftersom deras kompetens passar in ypperligt i den kompetensuppbyggnad som vi gör för framtiden.

Fakta

Här är de 19 avhoppade konsulterna från Logica, och som nu börjat jobba på Fujitsus affärsområde för Microsoft Dynamics.

Leif Johansson
Magnus Söderholm
Monica Magnusson
Bengt Arktedius
Patrik Andersson
Christopher Grahn
Hans Bardh
Glenn Hafström
Samuel Forsberg
Jerker Carlström
Hampus Jansson
Fredrik Stenling
Jonas Hellsten
Ola Kjellsson
Per Hagbranth
Stefan Johansson
Jörgen Pettersson
Per Eriksson
Lotta Törnmalm