Omsättningen steg till 701 miljoner kronor jämfört med 679 miljoner kronor samma kvartal året innan. Justerat för valutaförändringar ökade omsättningen för fjärde kvartalet med fem procent.

Rörelseresultatet uppgick till 38,7 miljoner kronor jämfört med 33,8 miljoner kronor motsvarande period 2010. Det innebär en ökning med 24 procent justerat för valutaförändringar.

Tradedoublers vd Urban Gillström noterar att bolaget hade en stark positiv utveckling under fjärde kvartalet med en försäljningstillväxt i Tradedoublers nätverk.

Det gäller inte minst julhandeln under de första dagarna i december och totalt sett ökade julhandeln med 22 procent mätt i ordervärde.

Tradedoublers internationella affärer fortsatte att utvecklas både vad det gäller befintliga nyckelkunder som genom att ett antal nya affärer kom på plats under kvartalet.

Den geografiska expansionen fortsätter genom att följa med en av bolagets viktigaste kunder i ett exklusivt samarbete, när denna etablerade sin affär i Latinamerika.

Vd Urban Gillström konstaterar också i sin kommentar till bokslutet att mobilmarknaden fortsätter att växa starkt om än från en låg nivå.

Han tror dock att det kommer att göras mycket affärer över mobila enheter. Under december månad kom 4,1 procent av trafiken i Tradedoublers nätverk från just mobila enheter.