Know IT går i de andra konsultbolagens spår och levererar en stark rapport för fjärde kvartalet.

Omsättningen ökade under det fjärde kvartalet till 546 miljoner kronor, från 491,5 miljoner under motsvarande kvartal ifjol. Rörelseresultatet ökade till 61,3 miljoner kronor, från 55,7 miljoner. Det innebär en rörelsemarginal på 11,2 procent (11,3 procent ifjol).

– Fjärde kvartalet har kännetecknats av fortsatt god efterfrågan på alla de marknader där vi är verksamma. Såväl rörelseresultat som omsättning har fortsatt att öka och 2011 gör vi vårt bästa resultat någonsin, säger en nöjd Per Wallentin.

Han säger att fokus även framöver kommer att ligga på organisk tillväxt, men framhäver samtidigt vikten av förvärv som Uppsalaföretaget Jaybis, som Know IT köpte i december.

– Under året har vi vuxit med 131 medarbetare omräknat till heltidstjänster. Även om det är viktigt för oss att klara av att växa på egen hand, innebär det inte att vi inte kan komplettera verksamheten med passande förvärv. Med förvärvet av Jaybis har vi stärkt vår närvaro i Uppsala. Vi är nu drygt 30 medarbetare där och har en god position för fortsatt tillväxt.

Kvartalet har även inneburit en hel del turbulens för bolagets verksamhet i Skåne, där fem ledande personer stängdes av i november. Så här väljer Per Wallentin att kommentera de händelserna:

– I Skåne har under hösten den tidigare ledningen för Know IT Solutions Syd AB lämnat företaget och en ny ledning kommit på plats med Johan Strid som chef. Jag ser redan positiva effekter av förändringen med ökat samarbete mellan våra verksamheter på den lokala marknaden.