Omsättning under kvartalet påverkades av en hög andel tryckta kataloger och minskade därför med 16 procent till 1 194 miljoner kronor jämfört med 1 482 miljoner kronor samma kvartal året före.

Under samma kvartal redovisar Eniro ett rörelseresultat på 319 miljoner kronor jämfört med 409 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kassaflödet för kvartalet uppgick 307 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett negativt kassaflöde på 162 miljoner kronor samma period 2010.

Enligt Eniros vd Johan Lindgren bokslutskommentar har bolagets starka finansiella ställning möjliggjort två förvärv under fjärde kvartalet.

Genom förvärvet av nummerupplysningstjänsten 118 800 får Eniro tillgång till en lönsam verksamhet med ett starkt kassaflöde samtidigt som det stärker Eniros position inom sökmarknaden.

I slutet av året förvärvades också verksamheten i De Gule Sider i Danmark, vilket stärker Eniros position som den största online/mobilaktören på den danska sökmarknaden