EDB Ergogroup Systeam följer strömmen för konsultbolagen och levererar en stark rapport. Omsättningen ökade med 9 procent under fjärde kvartalet, till 1 183 miljoner kronor, från fjolårets 1 086 miljoner. Även under helåret landar omsättingstillväxten på 9 procent.

Ebita-resultatet för fjärde kvartalet var 110 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 86 miljoner. Det ger en marginalförbättring till 9,3 procent (8,0 pocent ifjol). För hela 2011 landar marginalen på 7,8 procent (7,3 procent).

– Att vi fortsätter att förbättra vår marginal i kombination med den tillväxt som vi visar upp under 2011 ser jag som ett styrkebesked och som en bra grund för en fortsatt positiv utveckling under 2012, säger Niclas Ekblad.

Han säger att det ser bra ut överlag, men väljer att lyfta fram den del av EDB Ergogrouo Systeams verksamhet som sticker ut mest just nu.

– Ska jag trycka på något speciellt så är det att vi har haft en fortsatt stark utveckling på mobilitet. Vi har haft en tillväxt på 75 procent inom mobilitet från 2010 till 2011. Det är det område där vi växer snabbast och vi upplever inte att det avmattas, snarare tvärtom.

Som exempel på konkreta affärer lyfter Niclas Ekblad fram Sandvik, där EDB Ergogroup Systeam globalt står för mobila säkerhetslösningar och support. Även Ramirent och advokatfirman Cederqvist är bra exempel på mobila projekt.

– Det har tidigare varit en hel del prat om mobilitet, men nu har pluggen verkligen gått ur där. Där det tidigare var en del tvekan kring säkerhet släpper kunderna nu loss och ger oss ganska stora projekt.

Men det finns så klart även andra delar som lyfter resultatet.

– Vi har gjort ett antal outsourcingaffärer i ett segment där vi känner att vi har stor framgång. Det handlar om ett antal nordiska projekt med en volym runt 100 miljoner. Dessutom är vi väldigt nöjda med att nya uppdrag på den befintliga kundbasen också växer väldigt snabbt, säger Niclas Ekblad.