Under det fjärde kvartalet omsatte Phonera 99 miljoner kronor, vilket är 9,9 procent mer än de 90,1 miljoner operatören omsatte motsvarande kvartal ifjol. Rörelseresultatet sjönk till 1,1 miljoner kronor, från 12,2 miljoner året innan. Rörelsemarginalen sjönk till 11,1 procent, från 13,5 procent.

Avgående vd Henric Wiklund kommenterar det minskade rörelseresultatet så här:

– Den främsta anledningen är att vi har haft högre kundanskaffningskostnader under kvartalet vilket resulterat i att fler kunder tagits in. Kundanskaffningskostnaderna, som vi tar direkt över resultaträkningen, var cirka 20 procent högre under det fjärde kvartalet jämfört med genomsnittet för de övriga tre kvartalen.

I samband med rapporten meddelar bolaget inte bara att Robert Öjfelth tar över som ny vd. Man meddelar också att styrelsen ska utreda en särnotering av verksamheterna i Phonera Telefoni och Availo.

– Phonera består idag av två självständiga affärsområden: Phonera Telefoni och Availo, med helt skilda tjänsteerbjudanden, marknader och med mycket begränsade synergier. Båda verksamheterna har uppnått en sådan storlek och lönsamhet att Phoneras styrelse gör bedömningen att de skulle kunna utvecklas bättre som självständiga enheter, kommenterar Henric Wiklund de nya planerna.