Jeeves omsättning under kvartalet var 52 miljoner kronor, att jämföra med 46,9 miljoner motsvarande kvartal 2010. Rörelseresultatet sjönk till 7,1 miljoner kronor, från 8,4 miljoner, vilket ger en rörelsemarginal på 14 procent (18 procent). Resultatet per aktie var 0,76 kronor, en vändning från fjolåets -1,84 kronor.

– Vi har en förbättrad lönsamhet som vi åstadkommit med god kostnadskontroll och konsultbeläggning. Underhållsintäkterna var fortsatt goda, kommenterar vd Bengt-Åke Älgevik resultatet och analyserar marknadsläget så här:

– Intresset för affärssystem och antalet upphandlingar är på en god nivå. Vi är nöjda med en nyförsäljning i nivå med förra året, då den ökade kraftigt i Norden Med ett större antal affärer stärktes vår nyförsäljning mot slutet av detta år. Det är främst de mindre bolagen i sme-segmentet som står för de avslut som görs medan upphandlingarna bland de större bolagen tenderar att dra ut på tiden.