Under fjärde kvartalet 2011 ökade omsättningen med 86 procent till 13,1 miljoner kronor jämfört med 7,1 miljoner kronor samma period året innan.

För rapportperioden kunde bolaget minska förlusten från minus 4,4 miljoner kronor fjärde kvartalet 2010 till minus 1,6 miljoner samma period 2011.

Under rapportperioden genomförde bolaget en företrädesemission som gav drygt nio miljoner kronor samtidigt som man tecknade ett stort kontrakt med ett multinationellt företag inom verkstadsindustrin värt två miljoner kronor.

In på det nya året tecknade Cryptzone också avtal med den israeliska distributören Matrix och Jörgen Strömberg utsågs till ny vd med tidigare vd Peter Davin som operativt ansvarig för verksamheten.

Under 2011 fick Cryptzone en ny huvudägare i form av Knutsson Holding.

Med alla förändringar på plats är det lönsamhet som gäller för 2012.