I delårsrapporten för fjärde kvartalet, och för andra kvartalet i rad, kan bolaget visa fram en ökad omsättning på 13,6 miljoner kronor jämfört med 9,3 miljoner kronor samma kvartal året före.

Rörelseresultatet har också rört sig i rätt riktning och gått från rött till svart, med en vinst på en halv miljon kronor för fjärde kvartalet 2011. Det ska jämföras med en förlust på 4,2 miljoner kronor samma kvartal 2010.

Att MSC ökade omsättningen under såväl helåret 2011 som under fjärde kvartalet, beror enligt vd Matz Borsch på bra beläggning och att antalet sysselsatta ökat under året.

Dessutom har bolaget fått flera nya kunder liksom att en del gamla kunder ökat sina åtaganden.

Enligt Matz Borsch visar den positiva resultatutvecklingen, som innebar vinst för såväl det tredje som det fjärde kvartalet, att MSC är på rätt väg.

Inför det nya året 2012 bedömdes marknadsförutsättningarna som goda och det utnyttjades genom att rekrytera nya konsulter. Men de goda marknadsförutsättningarna innebar också hård konkurrens om för såväl MSC som branschen i stort och med hög personalomsättning som resultat.

Vid årsskiftet 2010/2011 genomförde MSC en nyemission med tack vare att bolaget lyckades vända den negativa trenden tidigt under året, så finns marparten av kapitalet från emissionen kvar.

Det gör att MSC står starkt och kan fortsätta satsa på tillväxt under 2012 och, framför allt, inom segmentet bank och finans. Där är målet att etablera MSC som en ledande leverantör av konsulttjänster till den finansiella sektorn med spetskompetens inom värdepapperssegmentet.

I det fallet ser MSC att konsultmarknaden i Stockholm haft en god utveckling under 2011, med en stabil efterfrågan på it-konsulttjänster. Under fjärde kvartalet minskade dock efterfrågan någon inom, framför allt, bank och finansbranschen.

Men det ökade samtidigt tillgången på personal, vilket gjorde att MSC kunde öka rekryteringstakten inför 2012.