Intäkterna för fjärde kvartalet var 53,8 miljoner kronor, betydligt mer än de 35,5 miljoner som kom in motsvarande kvartal året före. Rörelseresultatet var 0,1 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets storförlust, -97,7 miljoner.

Att omsättningen är så pass mycket högre i år beror främst på att Stjärnafyrkants och Mobysons verksamheter har slagits ihop. Enligt vd Jonas Arnström är den största delen av integrationsarbetet slutfört.

– Integrationsarbetet avslutades enligt plan efter det första halvåret och de beräknade synergierna realiserades under året. Den nya organisationen är på plats. Tack vare integrationsarbetet, effektiviseringar, ökade intäkter och högre marginaler har Stjärnafyrkant de två sista kvartalen visat ett positivt rörelseresultat, konstaterar han i rapporten.

– Genom samgåendet har vi fått en breddad kundbas och en väsentligt utökad geografisk täckning. Produkt- och tjänsteutbudet har kompletterats med eftermarknadstjänster, kommunikation som tjänst och en serviceverkstad i egen regi för mobiltelefoner.