– Vi har haft Polopoly som publiceringsverktyg det senaste decenniet. När vi nu skulle bygga en gemensam webbplattform stod valet mellan att uppgradera den äldre versionen av Polopoly som vi hade, eller att gå vidare till en annan plattform, säger Alexander Cekic, projektledare på SJ som ansvarat för utredningen om SJs nya webbplattform.

Med sin nya webbplattform vill SJ skapa en bättre och mer personligt anpassad kundservice samtidigt som de vill bli snabbare i sitt agerande på nätet.

Efter en omfattande förstudie valde SJ att utveckla sin närvaro på nätet med Adobe CQ5, som är ett komplett system för webbpublicering och innehållshantering i alla digitala marknadskanaler.

SJs nya webbplattform Adobe CQ5 får också en viktig roll när det gäller att utveckla SJs intranät som håller ungefär 4 000 anställda informerade.

– Vi sökte en modern lösning för att hantera och distribuera digitalt innehåll för alla SJs digitala kanaler, från intranät och den externa webbplatsen till mobila och sociala kanaler, säger Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ, och tillägger:

– Vår utvärdering visar att Adobes publiceringslösning tillsammans med de analysverktyg från Adobe som vi redan använder för att mäta trafik och resultat av marknadskampanjer, uppfyller dessa krav, säger Elisabeth Lindgren.

SJ.se är Nordens största resesajt med upp emot 100 000 unika besökare per dagen och hälften av SJs försäljning sker i dag via nätet och målet är att öka den andelen ytterligare.

Internt på SJ finns ett hundratal medarbetare som använder publiceringssystemet för att uppdatera den externa webbplatsen och intranätet.

Där räknar SJ med att kunna flytta över arbete från webbutvecklare till redaktörer, vilket innebär att ett nytt innehåll och ändringar i webbplatsen kan göras betydligt enklare och snabbare.

I det fallet kommer SJs nya webbplats att bli bättre integrerade med sociala kanaler som, exempelvis, Facebook.

– När vi nu bygger framtidens SJ.se och våra interna kanaler på en gemensam webbplattform, är det viktigt för genomförande att ha verktyg som klarar både den tekniskt komplexa miljö kring vår e-handel och samtidigt tillgodoser behoven hos en mycket krävande redaktion när det gäller användarvänlighet och inbyggd funktionalitet, säger Alexander Cekic.

– Där har vi sett att Adobe CQ5 uppfyller dessa krav, tillägger han.