Du är Wikimedias första anställda i Sverige – och ska sköta föreningens dagliga verksamhet i framtiden. Vad har du för bakgrund?

– Jag är kognitionsvetare i grunden, sedan har jag arbetat mycket med ideella organisationer, både som konsult, anställd och rent ideellt. Jag har även en bakgrund inom webbutveckling.

Vad var det som lockade med den här tjänsten?
– Föreningen vill växa och bli större, och nu har vi fått ekonomi till att anställa. Det är klart att det finns stora möjligheter då att utveckla verksamheten.

Vilka blir dina viktigaste uppgifter?
– Att vara ett stöd för de ideella och aktiva personer som finns i gemenskapen. Jag vill också utöka antalet aktiva personer i Wikimedia – och få in fler intresseområden. Det är viktigt att få in fler aktiva grupper. Jag ska också jobba mer för att underlätta för att personer inom ett visst intresseområde ska kunna träffas tillsammans för att uppdatera Wikipedia.

– En annan viktig uppgift blir att hitta samarbetsformer så att fler kan ta till sig Wikipedia genom mobila lösningar. Till exempel genom att göra det enklare att dela med sig av bilder man tar med mobiltelefonen.

Var kommer du att vara placerad?
– Kontoret ligger vid Hornstull i Stockholm.

Jakob Hammarbäck ska dock inte själv redigera artiklar på arbetstid.
– Nej, jag ska underlätta för frivilliga krafter att skapa artiklar, rätta felaktigheter, fotografera och skapa nya samarbeten.

När börjar du?
– Jag börjar nästa vecka.

Fakta

Wikimedia är en ideell förening som har målsättningen att göra kunskap fritt tillgängligt genom att sprida information om Wikipedia och andra copyleft-projekt.