Det brukar vara Sverige-vd:n som kommenterar konsultjätten Logicas finansiella rapporter. Så inte i år. Stefan Gardefjord har som bekant lämnat posten för att bli vd på SSC, tidigare Rymdbolaget. Och Björn Ivroth som har hämtats från IBM för att ersätta har ännu inte gått på sin tjänst. I stället blir det koncernchefen Andy Green som får försvara rapporten för ett år som präglats av neddragningar och avhopp.

– Det har varit svårare än väntat, säger han. Vi hade hoppats på att marknaden skulle återhämta sig mer än den gjorde. Det är också ett av skälen till det neddragningspaket vi aviserade i december.

På global nivå rapporterar Logica om en vinst på 55 miljoner pund. Det är en försämring med hela 74 procent jämfört med året innan. Siffran påverkas av engångskostnader på 93 miljoner pund i samband med det stora neddragningspaket som aviserades i december - och som i Sverige innebär att 280 personer tvingas lämna. Dessutom påverkas vinsten av att bolag gjort nedskrivningar på gällande kontrakt på 39 miljoner pund.

Rensat från neddragningar och särredovisningar landar rörelsevinsten på 247 miljoner pund.

I Sverige ser siffrorna ännu dystrare ut. Den svenska verksamheten gjorde en förlust under helåret på nio miljoner pund, nästan 100 miljoner kronor. Detta att jämföra med en vinst på 41 miljoner pund året innan. Enligt rapporten var det framför allt andra halvåret som tyngde bolaget. Under denna period gjorde Logica i Sverige en förlust på 18 miljoner pund. Det här innebär att Logica skiljer sig från andra konsultbolag, som visat upp starka resultat över i stort sett hela linjen, när de lagt fram sina rapporter.

Omsättningen under helåret ökade med tre procent till 622 miljoner pund.

– Vi har haft problem i Sverige. Det var en del större transferingsprojekt som blev mer kostsamma än vi trodde och det påverkade resultatet. Men jag vill påminna om att vi ökade omsättningen med tre procent i Sverige, att vi har en stark orderstock och att vår pipeline ser bra ut, säger Andy Green.

I rapporten säger du att ni förväntar er att Benelux vänder till vinst medan ni "bara" förväntar er bättre marginaler i Sverige. Ska detta tolkas som att ni inte förväntar er att Logica gör vinst i Sverige 2012?

– Vi förväntar oss att vår svenska verksamhet kommer att vara lönsam under 2012. Jag är inte särskilt orolig. Den svenska ekonomin går bra och vi har en ledande position. Det går inte att jämföra med Benelux där vi har helt andra problem.

Neddragningspaketet Logica genomfört syftar till att flytta verksamhet från bland annat Sverige till lågkostnadsländer. Enligt Andy Green fortsätter det här förändringsarbetet, men i långsammare takt än i år. Inga fler neddragningspaket av den digniteten vi såg i december finns planerade, säger han.

– Vi kommer att ha en ganska statisk siffra när det gäller antalet anställda i Sverige.

Vid årets slut hade Logica 5158 anställda. Detta att jämföra med 5256 året innan.