Bakgrunden till Microsofts rättsliga vända är att bolaget sedan en tid tillbaka hade larmats av flera småföretag som mottagit bluffakturor från det aktuella byggföretaget i Borlänge.

I bluffakturorna krävdes småföretagen på tusentals kronor för falska uppdateringar av Microsofts produkter, bland andra Windows och Office.

Microsofts agerande för att hjälpa de företag som utsattes för bedrägeri i form av bluffakturor, påminner lite om jakten på den amerikanska storgangstern Al Capone. När han inte kunde fällas för sin brottsverksamhet lyckades myndigheterna få stopp på honom genom att i stället fälla honom för skattebrott.

Det är nämligen bara den som drabbas av bedrägeri som bluffakturor kan göra en anmälan, så i det läget valde Microsoft att stämma byggföretaget för varumärkesintrång och tack vare det kunde Microsoft snabbt komma åt företaget.

– Vårt agerande har alltså sin bakgrund i en önskan att komma till bukt med ett företag som ägnade sig åt bedrägeriverksamhet riktade mot andra småföretag. Eftersom endast den som är utsatt för bedrägeri själv kan göra polisanmälan, valde vi den enda framkomliga väg vi såg för att få företaget att upphöra med bedrägerierna, nämligen att hävda varumärkesintrång, säger Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft.

I Stockholms tingsrätt dömdes Borlängeföretaget att upphöra använda Microsofts varumärken mot ett vite på 200 000. Dessutom dömdes företaget att betala Microsofts rättegångskostnader på sammanlagt 55 589 kronor, varav 49 397 kronor avser advokatarvode.

– Eftersom bolaget använde vårt namn och våra produkter för att sälja någonting som man inte hade rätt att göra så var det viktiga att få stopp på den verksamheten så snabbt som möjligt, säger Daniel Akenine.