Ni har valt att köpa surfplattor till alla elever i stället för bärbara datorer eller pc, varför?
– Det som vi gillar med vårt val av surfplatta är att man kan anpassa användningen efter sammanhanget. Man kan ha den på skrivbordet och anteckna eller använda den som skärm. Den kan också vara ett verktyg för lärare att projicera ut presentationer på elevernas skärmar, och då ersätter den projektorer och Powerpoint.

– Dessutom finns mycket e-böcker. Med den modell som vi valt har eleverna ett tangentbord som kan kopplas in. Kort sagt har den flexibilitet att användas som läsplatta när man behöver eller som skärm eller pc. De har också en högupplöst kamera som passar våra mediaelever i deras projekt.

Hur kom det sig att ni valde just Android jämfört med andra system?
– Android är till skillnad från Ios ett mer öppet system, där vi inte är bundna till någon speciell appmarknad. Android stöder både flash och java, vilket passar oss bra då våra webmail delvis är Javaberoende. Där tror vi att utvecklingen av applikationer i längden kommer att gynnas av ett mer öppet system.

Var ni på det klara från början att ni skulle ha Android, eller kom det beslutet efter vägen?

– Vi fastnade för Asus mycket tidigt i processen och utifrån mitt perspektiv som rektor kom sedan Android i andra hand.

Varför kom det sig att ni fastnade just för Asus surfplatta?
– Den är en väldigt mångsidig produkt som varken är en surfplatta eller en bärbar dator, utan både och. Den är tunn och stryktålig, vilket passar dagens ungdomar som är i ständig rörelse. Det kanske viktigaste skälet är att eleverna har fått vara med och bestämma och då föll valet på denna.

Vad förväntar ni att plattan tillför utbildningen?
– Vi tror att den stärker möjligheten att anpassa inlärningen till elevens behov, den utgör ett digitalt komplement till traditionella läromedel och ger elever och lärare tillgång till hela världen från klassrummet.

Hur många många surfplattor ska ni köpa in?

– Vi har köpt in ungefär 500 surfplattor, vilket är en till varje
elev plus även till personalen. Vi jobbar inom skolan enligt principen att varje elev ska ha en dator.