I fredags löpte accepttiden ut för Schibsteds villkorade bud på Aspiro, bolaget bakom Spotifyutmanaren Wimp. Enligt Jo Christian Steigedal, ir-ansvarig på Schibsted, så kontrollerade den norska mediejätten 67,6 procent av aktierna i fredags.

– Vi har inte presenterat resultatet av den förlängda acceptperioden än, så det kan hända att den siffran ökar när det är klart, säger han.

Målet för Schibsted var att nå minst 90 procents ägande för att sedan tvångsinlösa resten av aktierna. Nu har dock förutsättningarna ändrats.

– Vi har sagt att vi har upphävt villkoret om 90 procent och att vi tar de aktier vi får och accepterar det, säger Jo Christian Steigedal.

De parter som har motsatt sig det de kallar ett skambud har varnat för att Schibsted kommer att göra nyemissioner framöver och på det sättet öka sitt aktieinnehav.

– Det vi har sagt generellt är att bolaget har behov av ytterligare kapital för att genomföra sin strategi, säger Jo Christian Steigedal om eventuella planer på nyemission.

Günther Mårder, vd på Aktiespararna, är en av de som varnat för ett sådant scenario. Men han säger att han inte fått några sådana indikationer från Schibsted.

– De har sagt att de vill göra nyemissioner, men någon sådan har vi inte fått någon om. Schibsted har varit ägare så lång tid och kan bolaget utan och innan och det är nog inget skriande behov av att få in nytt kapital, säger han och fortsätter:

– Vi är inte skrämda av den strategi de har. De är fullt medvetna om att det finns flera privatpersoner med stort ägande. Från vår sida blir det särskilt angeläget att hålla ögonen på bolaget så att inte Schibsted utnyttjar sin storlek och tillskansar sig fördelar.