I studien som har gjorts av företaget Usability Partners har frågeställningen varit vilken kedja som har den mest användbara sajten. Sex kedjor valdes ut: Netonnet, Dustin Home, Komplett, Elgiganten, Expert och Siba.

– Vi vill belysa att konkurrensen är mördande. Om alla har samma produkter och liknande priser, så måste det vara andra faktorer som avgör. Användbarheten på webben är helt klart en sådan faktor. Det är många som inte har koll på hur deras potentiella kunder interagerar med deras webbplatser, säger Per Ström på Usability Partners.

Vad tittar ni på?
– Det är framför allt tre faktorer. Kan personen utföra sin uppgift, till exempel hitta och köpa en produkt? Effektivitet, det vill säga hur mycket resurser lägger man ner på att slutföra sin uppgift, samt vilken tillfredsställelse får besökaren av sajten. Det sista är givetvis en subjektiv bedömning, men får man en bra känsla av en sajt så går man gärna tillbaka.

Per Ström säger att studien identifierade många problem hos alla de testade webbplatserna. Men resultatet visar också att på frågan ”Vilken webbplats skulle du föredra att handla på?” finns det en tydlig vinare. Netonnet är bäst, följt av Elgiganten. På delad sistaplats hamnar Dustin Home och Komplett.

Så här kommenterar Per Ström vinnaren Netonnet:

– De låg inte så bra till när det gällde användarnas bedömning av utseendet, men det är å andra sidan inte allt. Man måste även få känslan av att det är stabilt, tryggt och lätt att använda.

Att Netonnet startade som renodlad e-handlare kan så klart också ha spelat in för det goda resultatet.

– Ja, det kan det väl ha gjort. Det gäller framför allt att förstå hur användarna beter sig på sajten. Jag tror att Netonnet har fattat
att vissa små justeringar kan göra stor skillnad i försäljning, och viktigast av allt – de vet oftast just vilka justeringar de behöver göra och det kan de vinna på i längden.

Fast argumentet att det är bra att ha rötterna i e-handeln haltar något eftersom såväl Komplett som Dustin parkerar i botten.

– Man måste tänka på att nästan alla använder internet idag men Dustin kanske förutsätter att kunden är lite mer insatt. Så har deras målgrupp varit historiskt för dem. Men det gäller att anpassa sig till flera kundsegment, framför allt eftersom de har en Dustin Home-avdelning nu också. När det gäller Komplett var den sajten kanske den mest anonyma, den känns mest som en i
mängden, konstaterar Per Ström.

Av de stora varuhuskedjorna var det alltså Elgiganten som klarade sig bäst.

– Alla har mycket att jobba med. Det kan också ha en del med varumärke att göra, det är många som vet att Elgiganten känns tryggt. Det var lätt att hitta fram till produkterna på deras sajt men det uppkom dock svårigheter, precis som på de andra sajterna, med kundkorgen och köpflödet.

Totalt deltog 22 testpersoner i studien och varje användare testade tre webbplatser i slumpvis ordning och varje webbplats testades av minst tio testpersoner. Testpersonens uppgift bestod i att på de olika webbplatserna leta upp en passande led-tv, blu-ray-spelare samt hdmi-kabel för att sedan gå mot ett köp av produkterna.

Fakta

Så här fördelade sig svaren på frågan ”Vilken webbplats skulle du föredra att handla på?”

Netonnet 34 procent
Elgiganten 25 procent
Expert 11 procent
Siba 11 procent
Dustin 5 procent
Komplett 5 procent
Vet ej 9 procent