Det meddelar konsultbolaget i dag.

Neddragningarna berör också Finland, där 500 tjänster påverkas. Dessutom kommer konsultbolaget att minska antalet anställda med 500 personer i övriga länder.

Skälet till neddragningarna är att skapa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur, skriver bolaget. Beläggningsgraden inom vissa verksamheter ligger också på en otillfredsställande nivår.

Fackliga förhandlingar ska inledas. Merparten av nedskärningarna väntas ske under 2012.

Målet är att uppnå årliga nettobesparingar på 50 miljoner euro till 2014.

Konsultbolaget går också ut med nya finansiella mål för perioden 2012 till 2016, där rörelsemarginalen ska uppgå till 10 procent.

Dessutom ska en ny struktur sjösättas, där verksamheten delas in i branschverksamheter (Industry Groups) och tjänstelinjer (Service Lines).

– Återkopplingen från våra kunder, anställda och aktieägare har varit väldigt tydlig. Vi behöver skapa en tydlighet i fokus och riktning, samtidigt som vi åtgärdar konkurrenskraften i våra priser, säger vd Kimmo Alkio.

Kimmo Alkio säger vidare att besparingsåtgärderna krävs för att Tieto ska uppnå mer konkurrenskraftiga priser och en övergripande konkurrenskraftig kostnadsstruktur för framtiden.