Tieto drar ner verksamheten med 1 300 personer, varav 300 i Sverige. Som en effekt av det ändrar bolaget i organisationen och ska i framtiden rikta in sig på att stärka ställningen i Sverige och Finland – utanför dessa länder omprövas expansionsstrategin.

Sverigechefen Eva Gidlöf säger att bolaget ska fokusera på de länder där företaget har chansen att vara topp tre.

– Vi har jobbat fram den här nya strategin under en period, vi behöver bli enklare att jobba med och mer kostnadseffektiva. Vi jobbar för brett i dag och behöver fokusera, både när det gäller länder och branscher vi jobbar i, säger hon.

Neddragningarna är alltså på totalt 1300 personer, även om förhandlingarna med facket inte inletts ännu. 300 tjänster i Sverige berörs, 500 i Finland och 500 i övriga länder.

– De som sägs upp jobbar främst inom administration, överlappande tjänster och konsulter med för låg beläggningsgrad. Vi ska också ta bort onödiga nivåer i företaget, nu när vi genomför en ny struktur, säger Eva Gidlöf.

Tieto hade vid årsskiftet 3 121 anställda i Sverige och 18 123 anställda totalt.

Däremot är det inte klart var i Sverige som neddragningarna sker, utan där hänvisar Eva Gidlöf till de fackliga förhandlingar som ska inledas inom kort. Målsättningen för Tietos del är dock att största delen av neddragningarna ska vara klara till slutet av 2012.

– Det finansiella målet är att nå en rörelsemarginal på tio procent. Vi ligger några procentenheter ifrån, men målet är att det ske så snabbt som möjligt.

Förutom att Tieto drar ner på personalstyrkan så meddelar de också att de ska dela in sin verksamhet i två "dimensioner": Dels branschverksamheter – inom Industry Groups – dels tjänstelinjer inom Services Lines.

Eva Gidlöf säger att syftet med det är att få fram branschkunskapen tydligare, att stärka kundfokus och att leverera ett mer heltäckande tjänsteutbud. Däremot kommer inga förändringar att ske när det gäller vilka branscher de jobbar inom eller vilka de satsar på.

Inte heller är neddragningarna en följd av att marknaden är sämre, säger Eva Gidlöf.

– Nej, det är inga konjunkturmässiga skäl, vi tycker att marknadsläget är bra, utan det här handlar om att effektivisera vår verksamhet.