Swedish M2M Services Enablers, SMSE, är en ny allians bestående av sex svenska företag i m2m-branschen. Syftet med samarbetet är att uppmärksamma de system som krävs för att m2m, eller internet of things som det också kallas, ska kunna utnyttjas på ett resurseffektivt sätt.

– Det är viktigt att marknaden får insikt om att de här systemen behövs. Det måste skapas en hel industri för den här typen av lösningar, annars kommer m2m aldrig att bli stort, säger Magnus Melander, vd för m2m-företaget B3 Connect Compute och initiativtagare till SMSE.

Företagen är - förutom B3 Connect Compute - Info24, Kombridge, Possio, Maingate, Crossbreed.

Den här typen av system kallas services enablers, vilket närmast kan översättas med möjliggörare av tjänster. Det handlar om generiska system som kan användas i många olika typer av m2m så att man slipper bygga varje ny lösning helt från grunden.

– Om du exempelvis har varuautomater runt om i stan som du vill koppla upp för att slippa åka runt och titta om något är slut och behöver fyllas på så krävs det en applikation som hanterar det. Men att utveckla en specifik applikation från grunden för bara dina 76 automater blir för dyrt, och det är här de generiska systemen kommer in.

Om det finns en mängd generiska system på marknaden, som hanterar olika delfunktioner som exempelvis betalning, så kan företag bygga sina specifika lösningar på dem till en mycket lägre kostnad.

– Vi vill att vi i Sverige ska bli bra på den här typen av system, det skulle hjälpa hela telekom- och it-branschen.

För att uppnå sina mål planerar SMSE bland annat att dra igång en seminarieverksamhet.

– Det kommer vara små, fokuserade seminarier här hemma i Sverige så att vi ökar förståelsen och så att vi kan motivera andra att jobba med det här. Det är komplicerade saker, och då måste man träffas öga mot öga.

Alliansen kommer även att marknadsföra sig själv och sina medlemsföretag på olika mässor och konferenser, och framöver är det möjligt att SMSE även kommer att engagera sig i arbetet med industristandarder.

När väl en flora av generiska system för olika delfunktioner har kommit på plats så kommer m2m-marknaden att bli oerhört stor, tror Magnus Melander.

– Det finns tre jätteproblem som alla företag och samhällen brottas med och som inte går att lösa utan m2m.

Det handlar om hur effektiviteten ska ökas, säkerheten förbättras och miljön skonas.

– Det finns en fantastisk potential i m2m-marknaden och det känns kul att jobba med så viktiga problem.

Fakta

Swedish M2M Services Enablers, SMSE, har i dag sex medlemsföretag: Info24, Kombridge, Possio, Maingate, Crossbreed och B3 Connect Compute.

Alliansen har även en partner i Swedish Mobile Association, SMA.

SMSE är öppet för alla svenska företag i m2m-branschen och planerar även att utöka antalet partner.