Omsättningen ökade rejält för Cdon under första kvartalet. Tillväxten var 67 procent och intäkterna var 954,3 miljoner kronor, att jämföra med 571,8 miljoner året före. Den organiska tillväxten var 43 procent.

På sista raden ser det desto tyngre ut. Rörelseresultatet landade på -12,1 miljoner kronor, att jämföra med 20,1 miljoner ifjol. Vändningen förklaras främst av att Nelly.coms internationella satsning har kostat mer än beräknat.

– Under det första kvartalet har vi, som planerat, genomfört stora investeringar i Nelly.coms geografiska expansion utanför Norden. Försäljningen i Tyskland har överträffat våra egna förväntningar, detta har dock resulterat i ett underskott på cirka 20 miljoner kronor från den tyska verksamheten i perioden, vilket var högre än förväntat. Vidare, har vi upplevt en högre returgrad i Tyskland vilket föranlett en förändring i segmentets returavsättningsmodell vilket medfört en engångseffekt om minus 7 miljoner kronor, konstaterar Paul Fischbein, vd och koncernchef, i rapporten, men gläds samtidigt åt den kraftiga tillväxten.

– Vi inleder 2012 med rekordförsäljning i det första kvartalet och en fortsatt kraftig försäljningstillväxt. Detta visar att de investeringar vi genomförde under 2011 och under det första kvartalet 2012 har gett utdelning i form av ökade marknadsandelar. Under det första kvartalet 2012 fördubblade vi vår organiska tillväxt jämfört med samma period förra året.