Under första kvartalet gjorde Ebay en vinst på 725 miljoner dollar, eller 55 cent per aktie. Det kan jämföras med en vinst på 619 miljoner dollar motsvarande period i fjol.

Omsättningen ökade 29 procent till 3,3 miljarder dollar. Både vinst och omsättning låg över analytikernas förväntningar, där en vinst på 52 cent per aktie och en omsättning på 3,15 miljarder dollar hade förutspåtts, i en analytikerenkät från Thomson Reuters.

Betaltjänsten Paypal ökade intäkterna med 32 procent på årsbasis, till en omsättning på 1,31 miljarder dollar. Antalet aktiva betalkonton under perioden steg 12 procent till 109,8 miljoner. Även värdet av betalningarna via Paypal låg högre än analytikernas prognoser.

Inför helåret spår företaget en omsättning på mellan 13,8 miljarder dollar och 14,1 miljarder dollar, vilket ligger över analytikernas tidigare förväntningar.