Omsättningen var 25,693 miljarder kronor, en ökning från 24,835 miljarder året före. Resultatet före skatt och nedskrivningar sjönk med 0,7 procent till 8,824 miljarder kronor, från fjolårets 8,89 miljarder och marginalen sjönk till 34,3 procent (35,8 procent).

– Den organiska tillväxttakten förbättrades i det första kvartalet jämfört med tidigare kvartal. I Eurasien var tillväxttakten fortsatt tvåsiffrig medan intäkterna inom Bredbandstjänster var nästan i paritet med förra året. Inom Mobilitetstjänster drevs tillväxten främst av hårdvaruförsäljning, kommenterar vd och koncernchef Lars Nyberg resultatet och konstaterar att Telia stått sig väl i konkurrensen.

– Trots priskonkurrens på många av våra marknader, försvarade vi vår kärnverksamhet med framgång inom Mobilitetstjänster, då tillväxten i mobildataintäkter kompenserade för nedgången i röst och meddelanden.

Vidare pratar han om ett förändrat kundbeteende, som gör att Telia strävar efter att utveckla en ”hållbar affärsmodell”.

– Vi har under en längre tid argumenterat för en trappstegsmodell för prissättningen av data, lägre kostnader för dataroaming och nyligen kommunicerat att vi, över tid, kommer att ta betalt för mobil ip-telefoni. Detta kommer att lanseras i Spanien inom en månad och i Sverige för nya abonnemang under sommaren, säger Lars Nyberg i rapporten.

När det gäller resten av året är utsikterna oförändrade.

– Vi upprepar våra utsikter för 2012 och tror att vårt fortsatta arbete med att utveckla våra prismodeller och noggrant granska kostnaderna inom hela organisationen, kommer att leda till en ebitda-marginal på samma nivå som förra året.