Omsättningen uppgick till 10,481 miljarder kronor, att jämföra med fjolårets 9,642 miljarder. Resultat före skatt och nedskrivningar ökade något, till 2,571 miljarder kronor, en siffra som var 2,544 miljarder året före. Det ger en ebitda-marginal som sjunker till 25 procent, från fjolårets 26 procent.

Den totala kundbasen ökade till 20,9 miljoner, från 19 miljoner motsvarande kvartal 2011.

– Det första kvartalet visade på fortsatt stabil omsättningsökning på våra huvudmarknader. Vi koncentrerade våra ansträngningar på att behålla en stark kundtillväxt inom hela vårt mobila område, kommenterar vd Mats Granryd.

De mobila intäkterna i Sverige ökade med 4 procent, främst drivet av ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster. Denna trend förstärktes, enligt Tele2, av en aggressiv marknadsföringskampanj i mars. Ökade marknadsföringskostnader påverkade dock ebitda-marginalen negativt.

– Första kvartalet 2012 var som väntat utmanande. Många av de trender som vi har kunnat förutse inom vår bransch är här. Vi anammar den allt snabbare övergången från röst till data och från kontantkort till abonnemang. Vi anser att detta är en naturlig utveckling som på medellång sikt kan förbättra en mobiloperatörs rörelseresultat. Mer omedelbart och uppenbart under första kvartalet 2012, är de kostnader som är förenade med att gå från en traditionell röstcentrerad affärsmodell till en mer datacentrerad, säger Mats Granryd.

Tele2 höjer sin tillväxtprognos för den svenska mobilverksamheten och räknar nu med att den växer med 3-5 procent 2012. Den tidigare prognosen spådde en försäljningstillväxt på 2-4 procent. Samtidigt sänker operatören sin prognos för ebitda-marginalen till 30-32 procent, mot tidigare 33-35 procent.