Formpipes omsättning var 28,1 miljoner kronor, att jämföra med 29,4 miljoner året före. Rörelseresultatet blev 3 miljoner kronor, lite mindre än hälften av fjolårets 6,6 miljoner. Rörelsemarginalen följde ett liknande mönster, och landade på 10,7 procent (22,4 procent).

– Efter en stark avslutning på året landar första kvartalet in på godkända nivåer. Att ramavtalen med offentliga Sverige nu är på plats är givetvis positivt och vi bedömer att
det skapar en ökad aktivitet på vår marknad, säger vd Christian Sundin, och kommenterar nedgången så här:

– Att lönsamheten är sämre än föregående år beror på vår intensifierade satsning mot Life Science-sektorn där kostnaderna än så länge överstiger intäkterna.