Nokia rapporterar om såväl brakförlust som kraftiga försäljningstapp för första kvartalet. I rapporten förklarar vd Stephen Elop det svaga resultatet, dels med att företaget befinner sig i en förändringsfas, dels med konkurrenssituationen.

– Vi navigerar oss genom en signifikant företagsförändring. Detta på en marknad som förändras och utvecklas snabbt. Vi har gjort framsteg i vår nya strategi under det senaste året – men vi har mött hårdare konkurrens än väntat.

Nu landar försäljningen under kvartalet på 7,4 miljarder euro. Detta att jämföra med 10,4 miljarder motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet landade på – 1,34 miljarder euro. Förra året gjorde de en vinst på 439 miljoner.

Enbart för mobilverksamheten inom affärsområdet "Devices & Services" uppgick förlusten till 219 miljoner euro.

Stephen Elop talar i rapporten också om att skynda på den nya strategin ytterligare. Under perioden har de lanserat telefonerna Lumia 610 och Lumia 900.

Nokias svaga kvartal kommer knappast som en blixt från klar himmel. Redan för en vecka sedan varnade Nokia om att resultatet skulle bli sämre än förväntningarna.

Vinstvarningen har gjort att Nokias börskurs redan är nedpressad. Ett tiotal banker har sänkt sina rekommendationer på aktien och börskursen har minskat med ungefär 20 procent senaste veckorna. Efter dagens rapport stiger dock aktien något. Upp ungefär en procent som en reaktion på rapporten.

Nokias resa på börsen har varit miserabel de senaste åren. Vid årsskiftet 2007/08 stod aktien i 250 kronor. Nu står den runt 27 kronor.

Vd Stephen Elop har hittills inte alls kunnat stärka marknadens tilltro till bolaget. När han tillträdde hösten 2010 stod aktien i runt 70 kronor och innan han presenterade det omfattande partnerskapet med Microsoft och given att satsa fullt ut på Windows Phone, stod den i 55 kronor.