För andra kvartalet i rad ökade den svenska e-handelns omsättning med 13 procent. Enligt prognosen för 2012 kommer den svenska e-handeln med varor att nå drygt 31 miljarder kronor i omsättning. Det framgår av e-barometern för första kvartalet, som ges ut av Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.

E-handeln domineras fortfarande av hemelektronik, kläder och böcker/media, men det är två ganska nya branscher som växer snabbast på nätet just nu. Det är sport/fritid och heminredning/möbler som växte med 29 respektive 20 procent under första kvartalet.

– E-handelns unika egenskapar gör att den fortsätter att ta andelar av den totala detaljhandelnsmarknaden. Allt fler konsumenter i alla åldrar e-handlar oftare eftersom de upplever att det är enklare än vanlig shopping. Och dit konsumenterna går, dit går också handeln. Trenden är tydlig att stora butikskedjor nu ökar sitt engagemang i e-handeln. Därför ser vi också att den kraftigaste tillväxten sker inom branscher som tidigare inte varit så stora på nätet, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten.