För en kort tid sedan stämde mobiloperatören Tele2 konkurrenten Tre inför Marknadsdomstolen för att bolaget påstod sig ha lägst pris. Nu gör Telia samma sak med Tre.

När Telia stämmer Tre i Marknadsdomstolen så är det för att bolaget i sin marknadsföring påstår att de har Sveriges bästa mobila bredband och datanät.

Dessa påstående ger inte en rättvisande bild, då även Telia, Tele2 och Telenor tillhandahåller 4G-nät, menar Telia.

I sin stämningsansökan kräver Telia att Tre, med ett hot om vite på en miljon kronor, förbjuds att påstå att deras mobila bredband och datanät är bäst i sin marknadsföring.

Dessutom kräver Telia ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som man fastställer senare.

Telia menar att Tres marknadsföring är vilseledande och i strid med marknadsföringslagens, MFL, tionde paragraf. Telia garderar sig med att marknadsföringen strider mot god marknadsföringssedan under alla förhållanden.

Med det yrkar Telia att Tre i sin marknadsföring av mobila bredband förbjuds att använda påståenden som att de har ”Sveriges bästa mobila bredband”, ”Sveriges bästa mobila datanät” och ”Sveriges bästa datanät” eller andra påstående med liknande innebörd.