Aspiro har under första kvartalet gjort ett par uppmärksammade utlandssatsningar med musiktjänsten Wimp.

De har lanserat tjänsten i Tyskland och de har tecknat avtal med den holländska operatören Ziggo för en variant av musiktjänsten.

Totalt sett visar Aspiro upp en kraftig försäljningsökning under perioden. För första kvartalet rapporterar de om en försäljning på 71,9 miljoner kronor, att jämföra med 42,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 70 procent.

Affärsområdet Music ökade omsättningen med 175 procent. Aspiro har som mål att detta affärsområde ska växa med 80 procent under helåret 2012 jämfört med fjolåret. De uppger också att de planerar alternativa betalningsmodeller. Dessutom ska nya musiktjänster lanseras i Tyskland, Holland, minst två andra europeiska länder och minst ett land utanför Europa.

– Aspiro har höga ambitioner för musiktjänsten Wimp och våra tv-tjänster och så här långt ligger vi i linje med förväntningarna. Nu har vi också lanserat Wimp på den tyska marknaden och vi fortsätter med planeringen inför ytterligare lanseringar, säger vd Gunnar Sellæg.

Affärsområdet TV ökade omsättningen med 19 procent, enligt delårsrapporten.

Dock gör Aspiro fortfarande förlust. Resultat före skatt och avskrivningar, ebitda, landade på –16,1 miljoner kronor. Detta att jämföra med –10,2 miljoner motsvarande period förra året.

Under första kvartalet lade den norska mediekoncernen Schibsted ett bud om förvärv av samtliga aktier i Aspiro. Detta gick dock inte igenom – men Schibsted ökade ändå sitt innehav rejält och äger nu 74,3 procent av aktierna i bolaget.