Vad ska en mattelärare göra i it-branschen?

– Det är en helt annan typ av affärer när skolor köper datorer, därför att slutanvändaren är ett barn eller en ung vuxen. En it-investering för skolan är en pedagogisk satsning. Det handlar om nya möjligheter för skolorna att arbeta på. Skolorna och kommunerna behöver därför införandestöd när de går in i en sådan satsning.

Vad blir din titel?

– Affärsutvecklare på Ateas affärsområde Skola.

Vad ska du göra rent konkret?

– Jag ska vara ute och prata med kunder. Både med kunder som är på väg in i en skolsatsning och de kunder som vi redan har affärer med, men som kanske tappat den pedagogiska röda tråden. Min roll blir då att stötta i de it-pedagogiska skolutvecklingsfrågorna.

– Sedan håller jag också egna föreläsningar för lärare, strategiska beslutsfattare och rektorer. Rent konkret pratar jag om hur digitala verktyg används i skolan och vad man i sin undervisning bör sträva mot att uppnå. Jag pratar också om vilka möjligheter som en dator per elev ger för den pedagogiska utvecklingen för skolan som helhet och hur man kan organisera en effektiv lärsituation.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är utbildad grundskollärare, med inriktning mot matte och NO, och har jobbat som lärare i drygt tio år i Nacka. De senaste fem åren har jag jobbat som kombinerad lärare och it-pedagog centralt i Nacka mot alla skolor. Jag har också jobbat som konsult i ett bolag som heter Tänk Om, som sysslar med skolutveckling i samband med en till en-satsningar.