Skatteverket ger sig inte utan överklagar domen till högsta instans och till Högsta förvaltningsdomstolen.

Tvistefrågan har varit om svenska spelutvecklare av spel och andra appar till Iphone ska betala moms i Sverige, eller om omsättningen ska betraktas ske utomlands eftersom försäljningen sker via Appstore och Itunes.

Där slog Kammarrätten fast att försäljningen av apparna skett via Apple och Itunes, som är näringsidkare i ett annat EU-land och att spelutvecklare i Sverige inte behöver betala någon moms i Sverige, enligt rättens dom.

I och med Kammarrättens avgörande upphävdes Förvaltningsrättens tidigare dom och Skatteverkets tidigare beslut att höja spelutvecklaren Resolution Interactives mervärdesskatt med 191 109 kronor, 87 288 kronor respektive 54 405 kronor för olika perioder från 2008 till och med 2010.

Spelutvecklaren Resolution Interactive, som gått i konkurs, konstruerar och säljer elektroniska spel främst avsedda för Iphone.

Enligt ett avtal mellan Resolution och Apple och dess dotterbolag i Luxemburg Apple/Itunes S.á.r.l. distribueras spelen via deras hemsida och Appstore.

Spelen laddas sedan ner av kunderna, som är privatpersoner inom europeiska unionen och där villkoren för nedladdningen sker enligt ett avtal mellan Apple/Itunes och kunderna.

Vidare framgår det att nedladdning inte kan ske om inte avtal om en så kallad slutanvändarlicens ingås mellan bolaget och slutanvändarna.

Där har Apple/Itunes en avtalad provision med 30 procent av priset som slutanvändaren betalar. Resterande del har gått till bolaget.

Den avgörande frågan i målen är om Resolution Interactives tjänst att tillhandahålla elektroniska spel för nedladdning ska anses omsatt inom eller utom landet, det vill säga Sverige.

Nu är det upp till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, att avgöra tvisten mellan spelutvecklaren och Skatteverket en gång för alla.

Svenska spelutvecklare följer med spänt intresse målet, som kan vara avgörande för var svenska spelutvecklare ska betala momsen, i Sverige eller utomlands.