IT24 har tidigare skrivit om upprörda aktieägare i Aspiro, som protesterat mot det de kallar skambud från Schibsted. Idag äger mediejätten 73,4 procent av aktierna genom dotterbolaget Streaming Media AS. Men missnöjet med majoritetsägaren är långt ifrån över.

I samband med bolagsstämman den 14 maj valde Björn Franzon, representant för Robur, en annan av ägarna, att lämna valberedningen.

– Bakgrunden var att vi inte kom överens om vare sig valberedningen eller styrelsens sammansättning. Vi var oeniga med Schibsted om hur valberedningen skulle sammansättas. Vi ansåg att det skulle vara tre ledamöter från tre olika ägare, enligt det mandat som fanns från bolagsstämman, säger Marianne Nilsson, ägaransvarig på Swedbank Robur och fortsätter:

– Schibsted ville ha två ledamöter, av tre, från de egna leden. Det var ett skäl till att vi inte ville ingå. Vidare ville Schibsted i princip bestämma över sammansättningen av styrelsen helt själva. Det fanns ingen möjlighet för en minoritet att vara med och tycka någonting.

Att Schibsted självt vill ha total kontroll över Aspiro har framgått tydligt. Och precis som tidigare ifrågasätts metoderna, som enligt Marianne Nilsson och Robur inte följer praxis.

– Schibsted gjorde en egen tolkning av valberedningsmandatet som avviker från svensk praxis och från hur bolaget tolkat det tidigare. Vi tycker också att det är högst rimligt att minoriteten har ett inflytande över styrelsesammansättningen, säger hon, men har fortfarande inte gett upp hoppet på fortsatt samarbete.

– På stämman förra veckan uttryckte ordförande Trond Berger en vilja från Schibsted att ha en fortsatt dialog med oss om minoritetens inflytande över styrelsens sammansättning. Vi kan ju hoppas att det innebär en förbättrad process framöver.