Den klienthanteringslösning som Riksbyggen valt omfattar såväl hårdvara, support, förvaltning, säkerhetsuppdateringar som självservice.

Enligt byggföretagets cio Mattias Hindfelt ger plattformen it-ledningen full kontroll över såväl datorparken, klientsäkerheten, användarapplikationer och kostnaden per klient och anställd, men han ser också andra fördelar.

– Qbranchs molnlösning med självservicefunktion för exempelvis beställning av behörigheter och installation av programvara fungerar som en intern app-store. Det är verkligen ett koncept som de anställda känner igen, säger han.

Avtalet har en löptid på tre år och värderas till 12 miljoner kronor. För Qbranchs del innebär affären också att företagets Managed Client vinner mark med ytterligare 3000 användare i Sverige.

Från det att företaget lanserade sin molnlösning under 2011 har Qbranch efter affären med Riksbyggen 8000 svenska användare.