Alastair Sorbie, vd på IFS, har inte legat på latsidan i vår. Två tunga förvärv har den svenska affärssystemsleverantören gjort på kort tid: amerikanska Metrix och brasilianska Latinifs. Det handlar om att stärka bolaget i kampen mot de internationella jättarna.

På global nivå tampas IFS framför allt med SAP och Oracle. Situationen i bolagets hemland, Sverige, ser dock lite annorlunda ut.

– Jag ser inte Oracle som ett hot i Sverige, här är de mer en partner. Det är mer i USA vi är konkurrenter. I Sverige kommer konkurrensen från SAP och Microsoft, säger Alastair Sorbie.

Huvudkonkurrenten är dock SAP.

– Inom flera sektorer har speciellt SAP fått en hel del dålig press. Det gör att vi kan ta för oss. Vi är starka globalt, med bra finansiella resurser och det gör oss till ett bra alternativ. Vi får fler och fler företag i kundlistan. Konsolideringen har varit bra för oss eftersom den har tagit bort många mellanstora företag

Det är inte bara i den ständiga bataljen mot SAP som IFS har fått draghjälp tack vare konsolideringen. Även Infors köp av Lawson har varit gynnsamt, hävdar Sorbie. Dessutom har IBS kräftgång spelat IFS i händerna.

– Det är betydligt mindre konkurrens från Lawson i Skandinavien sedan Infor köpte dem. Och på IBS vet jag inte vad som händer. Det jag vet är att vi tittar en hel del på tidigare IBS-kunder, säger Alastair Sorbie.

Vidare konstaterar han att kampen mellan de tre svenska i:na, det vill säga IFS, IBS och Intentia (som köptes av Lawson, som sedan köptes av Infor), ser annorlunda ut i dag.

– För bara tre år sedan var vi det minsta av de tre i:na, nu är vi det starkaste och mest välmående. Dessutom är vi det enda i:et som är kvar i Sverige, säger han.

Alastair Sorbie lyfter också fram att IFS har tagit en hel del personal från de andra två i:na. Totalt handlar det ett tiotal personer som kommit direkt från Lawson och IBS under de senaste två åren, däribland IBS tidigare Sverige-vd Kent Mattsson.

IFS har också deltagit i konsolideringen. Under det senaste halvåret har företaget förvärvat två bolag: amerikanska Metrix och brasilianska Latinifs.

– Vi har genomfört vår förvärvsplan under ett par år. Framför allt Metrixförvärvet har varit väldigt bra. Det har givit oss extra styrka på tjänstesidan.

Är det färdigförvärvat nu?

– Nej, vår officiella strategi är att fortsätta med förvärv. Vad och var det blir beror på förvärvsobjektet och priset.

Fakta

När IFS rapporterade för första kvartalet landade omsättningen på 643 miljoner kronor, att jämföra med 607 miljoner motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet var tolv miljoner kronor, att jämföra med tio miljoner året före. Den 19 juli rapporterar bolaget för andra kvartalet.