Nu står det klart att distributören Ingram Micro köper Brightpoint för att stärka sin ställning inom det mobila distributionsledet.

Ingram köper resterande aktier i Brightpoint till en köpesumma om 840 miljoner dollar, vilket inkluderar en skuld på drygt 190 miljoner dollar.

Enligt beräkningar kommer affären innebära kostnadsbesparingar på över 55 miljoner dollar per år från och med 2014 för Ingram Micros del.

I och med köpet breddar Ingram Micro sin geografiskt samtidigt som de snabbt får en större kundbas på det mobila området.

Sett till den svenska verksamheten tordes köpet stärka Ingram Micro gentemot konkurrenten Tech Data i kampen inom den mobila världen.

It24 har kontaktat Ingram Micros Sverigechef Derrick Wood för en kommentar.